Stacja kontroli pojazdów

Badanie techniczne (rejestracyjne) pojazdu polega na sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym określonym w aktualnie obowiązującej ustawie – Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniach Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Bez ważnego badania technicznego (rejestracyjnego) pojazd nie powinien poruszać się po drogach.
Stacja wykonuje badania w zakresie A B T  / c d e 
  • A - motocykle i motorowery,
  • B - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów,
  • T - ciągniki rolnicze o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
  • c - pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
  • d - pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,
  • e - pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
 
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00 oraz w soboty 8.00 - 14.00.
 
Do każdego przeglądu klient otrzymuje GRATIS!
 
Serdecznie zapraszamy! 

Kluczcar

Kosmolów 81
32-300 Olkusz

DANE KONTAKTOWE

tel: 32 645 64 21
kom: (+48) 692 342 180

e-mail: info@kluczcar.pl

 

 

© 2017 KLUCZCAR. All Rights Reserved.